Menu Thực Đơn Khách sạn Nhà Hàng Sầm Sơn

15182

Nhằm năng cao chất lượng dịch vụ Thực Đơn Hải Sản Sầm Sơn, Sầm Sơn xây dựng hệ thống Menu Thực Đơn Khách sạn Nhà Hàng Sầm Sơn, thực đơn chọn món với giá cả phù hợp để khách hàng có thêm sự lựa chọn trong bữa ăn cho kì nghỉ.

Thực Đơn giá 150.000đ/suất.

 

Thực Đơn giá 170.000đ/suất.

 

Thực Đơn giá 200.000đ/suất.

 

Thực Đơn giá 250.000đ/suất.

 

Thực Đơn giá 300.000đ/suất.